Disclaimer

  1. Kami adalah syarikat perseorangan yang menjalankan khidmat memperbahurui lesen SSM.

  2. Kami bukan di bawah seliaan Suruhanjaya Syarikat Malaysia tapi mengambil inisiatif untuk membantu mereka yang mengalami kesukaran dalam memperbahurui lesen SSM. Oleh itu kami mengenakan caj operasi yang sangat minima.

  3. Website utama untuk memperbaharui lesen SSM di bawah Suruhanjaya Syarikat Malaysia adalah https://ezbiz.ssm.com.my

  4. Anda boleh memperbahurui SSM anda melalui website di atas tetapi anda perlu register terlebih dahulu dan perlu ke pejabat SSM untuk pengesahan cap jari.


  5. Kami memberikan khidmat secara telus dan anda boleh lihat testimoni sebagai bukti
  6. Jika anda mempunyai kekangan dan ingin mendapat SSM anda dengan cepat, maka anda bolehlah meneruskan dengan memperbahurui lesen SSM anda dengan kami.

RENEW DENGAN KAMI SEKARANG!

Testimoni

senangnya renew lesen ssm …

Ya proses untuk renew lesen SSM anda kini makin senang! Hanya renew online sahaja dan anda boleh terima sijil SSM terus ke email anda.